Kontroly komínů

Dle nařízení vlády č.91/2010, je povinen každý majitel nechat zkontrolovat spalinovou cestu odborně způsobilou osobou.

 

Lhůty kontrol spalinových cest

 

Spotřebiče do výkonu 50 kW včetně

 • na pevná paliva        1x ročně
 • na plynná paliva       1x ročně
 • na kapalná paliva     1x ročně

 

Spotřebiče o výkonu nad 50 kW

 • na pevná paliva        2x ročně
 • na plynná paliva       1x ročně
 • na kapalná paliva     1x ročně

 

Při kontrole spalinové cesty odborně způsobilá osoba provede řádnou kontrolu a vystaví zprávu o kontrole, která musí obsahovat :

 

 1. Jméno, příjmení objednavatele a adresu kontrolovaného objektu.
 2. Datum provedení kontroly a čištění spalinové cesty.
 3. Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby, příp. název firmy a IČO.
 4. Specifikace spalinové cesty.
 5. Závady, které byly příp. nebyly odstraněny na místě a termín jejich odstranění.
 6. Datum vystavení zprávy a razítko s podpisem odborně způsobilé osoby.

 

Při provádění kontroly musí být spalinová cesta čerstvě vyčištěná, doporučujeme provést kontrolu + čištění najednou.