Vložkování komínů  

Nejpoužívanějším způsobem nutné úpravy nebo rekonstrukce komínu je vložkování.

Kdy je nutné komín vyvložkovat:                                                                                           


·                       Komínový průduch je ve špatném technickém stavu,                         neodpovídá předpisům.

·                       Průměr průduchu neodpovídá parametrům 

                        spotřebiče.           

·                        Přecházíme na jiné palivo.

·                        Tah komínu je špatný.

·                         Stěny komínového tělesa narušuje vlhko, 

                          kondenzát ze spalin.            

·                          V místnostech je cítit zápach spalin.

·                           Původní průduch nebo vložka jsou na konci své  

                            životnosti.           

 

 

Naše firma používá vložky, které jsou vyrobené z nerezového vysoce jakostního plechu třídy ČSN 17 349 (DIN 1.4404).

Použité materiálové kvality garantují vysokou kvalitu a dlouhou životnost dílů.

Snížené obsahy uhlíku v materiálu vložky snižují vytváření chromkarbidů a interkrystalické koroze i při vyšších teplotách spalin. Podélné spoje dílů jsou svařeny na moderních automatech pracujících v ochranné atmosféře argonu a zaručují vysokou pevnost a životnost spoje a celého dílu.

 

Vložky je možno dodat v tloušťkách materiálu 0,6 mm nebo 1,0 mm.